Kiến nghị xử lý các tồn tại của dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh Quảng Nam

13:40 26/05/2023
Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, việc cho Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã được giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án Khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam tại TP Tam Kỳ là không đúng quy định.

Nhiều tồn tại trong quá trình đầu tư xây dựng

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng khu đất cho Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh (Tập đoàn Mường Thanh) thuê đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ.

Thông báo Kết luận thanh tra do ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam ký nêu rõ, quá trình đầu tư xây dựng dự án vẫn còn những tồn tại. Cụ thể, việc cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã được giải phóng mặt bằng (GPMB) không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Luật Đất đai.

Đồng thời, xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất từ ngày 16/9/2014 đến 16/9/2019 không đủ cơ sở, không có hồ sơ chứng minh, không đúng theo quy định của Nghị định 44/2014 của Chính phủ và Thông tư 36/2014 của Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, không thu hồi tiền bồi thường, GPMB đã hình thành tài sản cố định hơn 18,6 tỷ đồng đối với Tập đoàn Mường Thanh là không đúng quy định.

Ngoài ra, việc xác định diện tích cho Tập đoàn Mường Thanh thuê chưa đúng diện tích thực tế khu đất (diện tích cho thuê lớn hơn diện tích thực tế 181,7 m²).

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam quản lý xây dựng chưa chặt chẽ (không thanh tra, kiểm tra) để chủ đầu tư xây dựng công trình không đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp (chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ Huỳnh Thúc Kháng thực tế là 7,66 m, trong khi giấy phép xây dựng được cấp là 7,95 m).

Chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam xem xét

Từ những nội dung trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị, Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm đối với bộ phận chuyên môn và cá nhân có thiếu sót trong việc kiểm tra, đánh giá phương án đề xuất giá đất sản xuất, kinh doanh của UBND TP Tam Kỳ.

Từ đó, dẫn đến việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với Tập đoàn Mường Thanh không đủ cơ sở, không đúng quy định.

Đối với Sở Xây dựng, tổ chức kiểm điểm theo quy định đối với bộ phận chuyên môn và cá nhân có liên quan có thiếu sót trong quá trình thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng để chủ đầu tư xây dựng công trình chưa đúng với giấy phép xây dựng đã cấp.

Xử lý theo thẩm quyền đối với Tập đoàn Mường Thanh về việc xây dựng không đúng chỉ giới xây dựng theo giấy phép xây dựng đã cấp.

Đối với Sở TN&MT, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND TP Tam Kỳ và các đơn vị có liên quan xác định lại giá đất cụ thể đối với khu đất cho Tập Đoàn Mường Thanh thuê tại thời điểm cho thuê đất, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo đúng quy định về pháp luật đất đai.

Đồng thời, tham mưu, thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh giảm diện tích đất cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đúng với thực tế.

Thực hiện các thủ tục về cho thuê đất đối với Tập đoàn Mường Thanh theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi thông tin địa chính (diện tích thực tế thuê đất, đơn giá thuê đất) cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam để thực hiện điều chỉnh việc tính tiền thuê đất hằng năm.

Đối với Cục thuế tỉnh Quảng Nam, sau khi Tập đoàn Mường Thanh nộp đủ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 18,6 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước và Sở TN&MT gửi thông tin địa chính (về điều chỉnh giá đất cho thuê, điều chỉnh giảm diện tích đất cho thuê) của khu đất Tập đoàn mường Thanh thuê để xây dựng dự án, Cục thuế tỉnh Quảng Nam thực hiện các thủ tục để khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Tập đoàn Mường Thanh theo chính sách giá đất thời kỳ cho thuê đất.

Đối với UBND TP Tam Kỳ tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo TP nhiệm kỳ 2010-2015 liên quan việc đề xuất giá đất sản xuất, kinh doanh đối với khu đất cho thuê không đủ cơ sở, không đúng quy định, không theo dõi, quản lý và báo cơ quan có thẩm quyền xử lý khoản chi phí bồi thường, GPMB khu đất đã hình thành tài sản cố định với số tiền hơn 18,6 tỷ đồng.

Thông báo Kết luận thanh tra cũng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh khoản chi phí bồi thường, GPMB đã hình thành tài sản cố định với số tiền hơn 18,6 tỷ đồng.

Sau khi nộp tiền, đề nghị Tập đoàn Mường Thanh gửi thông tin cho Cục Thuế tỉnh để khấu trừ khoản chi phí này vào số tiền thuê đất hằng năm, thực hiện các thủ tục về thuê đất, kê khai tiền thuê đất theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, xét tính chất vụ việc qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam xem xét theo thẩm quyền việc cho Tập đoàn Mường Thanh thuê khu đất để xây dựng dự án khu tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ không tổ chức đấu giá đất theo quy định của pháp luật.

Được biết, năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh tại TP Tam Kỳ cho Tập đoàn Mường Thanh và đến năm 2016 dự án này đã được đưa vào sử dụng.

 

Bình luận