Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

07:37 28/08/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ.

Văn phòng Chính phủ mới có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành liên quan tới việc triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến vấn đề “quy hoạch treo”, “dự án treo”.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ, ngành và UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường, phối hợp đồng bộ, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, quy hoạch.

Trong đó, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đặc biệt đối với các quy định về lập, thẩm định quy hoạch xây dựng.

Cùng đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định.

Dự án tại ô đất C2 khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính do công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 làm chủ đầu tư, chậm triển khai 16 năm vừa bị Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận chỉ rõ các vi phạm.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Theo tìm hiểu, tại một số địa phương hiện nay còn tồn tại nhiều dự án đầu tư dang dở, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm mà không thể triển khai, hoàn thành. Thực trạng trên đã tạo ra những hệ lụy, trở thành rào cản, điểm nghẽn cho phát triển kinh tế của các địa phương.

Trong khi đó, thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra tình trạng hàng nghìn dự án sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng chậm trễ triển khai.

Có thể kể đến như Hà Nội, số liệu công bố mới đây của địa phương này cho thấy, trong số 404 dự án vốn ngoài ngân sách bị thanh tra, kiểm tra thì có đến 60 dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng; 29 dự án bị kiến nghị thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất và 96 dự án đã được các chủ đầu tư khắc phục vi phạm sau thanh tra.

Theo đánh giá, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai như: Một số dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng...

Mặt khác, một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, không thực hiện các thủ tục để triển khai; nhiều trường hợp vi phạm nhưng kết quả xử lý đối với các chủ đầu tư, các dự án vi phạm còn chưa quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, việc tổ chức rà soát, xác định các dự án thực hiện không hiệu quả, chậm tiến độ, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án này thực hiện có hiệu quả là cần thiết, cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

 

 

Bình luận