Hỏi- Đáp

Kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

Khải An Khải An - 07:00, 26/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Bà Thanh Mộc (Tây Ninh) đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, nay bà muốn mở văn phòng tư vấn và môi giới BĐS.

Bà Mộc hỏi, bà có cần đăng ký giấy phép kinh doanh cá nhân hay đăng ký giấy phép kinh doanh cho công ty TNHH hay không? Bà phải đóng các khoản thuế phí và cần tối thiểu bao nhiêu người, bao nhiêu chứng chỉ môi giới?

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS:

"1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật".

Bà muốn mở văn phòng tư vấn và môi giới BĐS thì có thể thành lập công ty. Thủ tục thành lập công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và làm theo hướng dẫn.

Về thuế, đề nghị bà liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn.

Về nhân sự và chứng chỉ, bà có thể tham khảo quy định chuyên ngành tại Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 hoặc liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn.

Ý kiến của bạn