kinh tế mở

  • Tăng sức chống chịu nền kinh tế trong 2023

    Tăng sức chống chịu nền kinh tế trong 2023

    Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 như đã đề ra, cần có sự phối hợp đồng bộ hơn giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ (CSTT), tháo gỡ những điểm nghẽn hấp thụ vốn, tăng sức chống chịu cho nền kinh tế...