Kinh tế xây dựng

Vốn FDI đăng ký mới giảm

Theo số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 18,7 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 3 điểm phần trăm so với 8 tháng.