Kinh tế xây dựng

2024 sẽ là năm “được mùa” FDI

Năm 2023, Việt Nam đạt con số kỷ lục về vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký với 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022. Mặc dù còn những thách thức, nhưng một số dự báo vẫn cho rằng, thu hút FDI… sẽ có triển vọng tươi sáng trong năm 2024.