Kinh tế xây dựng

Đừng để dự án chỉ cấp thiết… trên giấy

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận quy mô đầu tư giai đoạn 1 được tính toán dựa trên lưu lượng xe cách đây hơn 10 năm, đến nay không còn phù hợp với sự gia tăng của các phương tiện và nhu cầu vận chuyển hàng hoá, lưu thông của người dân.