kính thông mình

  • Công nghệ kính thông minh giúp các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn

    Công nghệ kính thông minh giúp các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn

    Các nhà khoa học hiện này đã thiết kế nhiều loại kính "thông minh" có thể được chuyển đổi điện tử giữa việc cho phép ánh xuyên qua hoặc chặn ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, một lọai kính nhiều lớp mới có thể được đặt ở một số chế độ lọc ánh sáng nhằm tiết kiệm năng lượng.