Thị trường

Lâm Đồng “thúc” tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Lâm Đồng “thúc” tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Đồng Tiến Đồng Tiến - 07:00, 05/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án NƠXH, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các Sở: Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, UBND TP Đà Lạt, UBND TP Bảo Lộc yêu cầu triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024 (Đề án).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 27/02/2024, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh yêu cầu thúc đẩy triển khai Đề án. Trên cơ sở này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các Sở, UBND TP thuộc tỉnh nêu trên, theo chức năng và nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục làm cơ sở triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn đảm bảo hoàn các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 15/12/2023 và tiến độ khởi công nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Lạt ngày 02/02/2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Trước đó, ngày 27/02/2024, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thúc đẩy, triển khai Đề án năm 2024.

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án. Theo đó, mục tiêu Đề án đặt ra đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428 nghìn căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634,2 nghìn căn NƠXH.

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 nỗ lực phấn đấu trên địa bàn cả nước hoàn thành 130 nghìn căn hộ NƠXH.

Để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án. Đồng thời, căn cứ mục tiêu của Đề án và chỉ tiêu theo phụ lục NƠXH hoàn thành trong năm 2024, khẩn trương lập kế hoạch triển khai cụ thể việc đầu tư các dự án NƠXH đảm bảo mục tiêu đề ra.

Dự án NƠXH cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội sau khi khởi công nhiều lần bị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thi công, đảm bảo tiến độ.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng khoảng 2,9 nghìn căn NƠXH. Trong đó, nhà ở cho công nhân khoảng 500 căn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến triển khai 12 dự án NƠXH.

Đốc thúc các doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ các dự án NƠXH trên địa bàn, đầu tháng 10/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, BQL các KCN tỉnh, UBND huyện Đức Trọng, Công ty CP đầu tư Nhà An Bình (Tập đoàn Capital House) yêu cầu khẩn trương tổ chức thi công công trình tại dự án NƠXH cho công nhân, người lao động KCN Phú Hội.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra thực tế tại công trình, Công ty chưa tổ chức thực hiện thi công xây dựng công trình theo quy định.

Do đó, để đảm bảo việc thi công xây dựng đúng tiến độ đầu tư dự án đã được chấp thuận, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nhà An Bình thực hiện lập tiến độ thi công chi tiết, triển khai ngay việc thi công xây dựng công trình và cam kết đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng được cấp.

 

Ý kiến của bạn