Lâm Đồng triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035

16:07 22/11/2022
Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Công văn số 8739/UBND-QH về việc tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035.

Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 7629/VPCP-CN về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, chủ trương lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và giao địa phương chủ trì lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị.

Thực hiện văn bản nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Trọng chủ động liên hệ Bộ Xây dựng để được hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức triển khai lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035 theo đúng quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/12/2022.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có 22 đô thị. Ảnh: Realtimes

Trước đó, ngày 4/11, UBND huyện Đức Trọng ban hành kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, đô thị Đức Trọng mở rộng sẽ là đô thị loại III (cấp đơn vị hành chính là thị xã). Theo đó, việc thành lập thị xã Đức Trọng sẽ được thực hiện trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 903km2 diện tích tự nhiên và dân số 192.180 người của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Dự kiến thị xã Đức Trọng sẽ có 15 đơn vị hành chính cấp xã, 8 phường.

Đức Trọng là một trong những huyện lớn thuộc tỉnh Lâm Đồng. Diện tích của huyện Đức Trọng là 901.79 km². Mật độ dân số là 166.358 người. Từ trung tâm của huyện Đức Trọng di chuyển đến Đà Lạt là khoảng 30 km về phía nam.  

Như vậy, trải qua nhiều quá trình thay đổi, đến nay huyện Đức Trọng có 15 đơn vị hành chính, bao gồm: thị trấn Liên Nghĩa và 14 xã: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Phú Hội, Tân Hội, N'Thôn Hạ, Bình Thạnh, Ninh Gia, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Năng, Đạ Quyn, Tà Hine và Tân Thành.

Bình luận