Làm rõ cơ quan công bố các loại vật liệu cho đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

07:02 08/08/2022
UBND TP Hà Nội là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các địa phương xây dựng danh mục và công bố các loại vật liệu chủ yếu cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ KH&ĐT và UBND TP Hà Nội nghiên cứu, làm rõ một số nội dung như: Tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị quyết về cho phép triển khai đồng thời các công việc: “khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu”, đề nghị bổ sung nội dung “các thủ tục nêu trên cần đảm bảo nguyên tắc kết quả thực hiện của một số công việc là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật về ĐTXD”.

Đối với việc quy định trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần đầu tư đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh cần tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, đề nghị làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ dự kiến của Ban chỉ đạo nhằm tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư; đồng thời cần xác định kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án.

Về việc công bố giá các loại VLXD đến chân công trình, chỉ số giá xây dựng hàng tháng áp dụng cho từng gói thầu/dự án thành phần nêu tại khoản 10 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, đề nghị nghiên cứu: UBND TP Hà Nội là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các địa phương được giao là cơ quan chủ quản dự án, các dự án thành phần xây dựng danh mục và công bố các loại vật liệu chủ yếu, vật liệu thông thường sử dụng cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

UBND TP Hà Nội và các địa phương có dự án đi qua giao Sở Xây dựng hoặc liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố chỉ số giá, giá của các loại vật liệu chủ yếu, vật liệu thông thường sử dụng cho dự án theo đúng danh mục vật liệu do cơ quan có thẩm quyền công bố, đảm bảo theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về giá và pháp luật về xây dựng.

Việc ban hành chỉ số giá xây dựng hàng tháng áp dụng cho từng gói thầu/dự án thành phần theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng cần rà soát, bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho UBND TP Hà Nội là cơ quan đầu mối tổ chức việc xây dựng Khung tiêu chuẩn Dự án nhằm mục tiêu đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ và hiệu quả toàn dự án: (i) Về giải pháp thiết kế: Xác định các thông số kỹ thuật chính (yếu tố hình học, chi tiết mặt cắt ngang, bố trí làn dừng khẩn cấp, kết cấu áo đường…), thiết kế điển hình đối với một số hạng mục (đảm bảo an toàn giao thông, giải phân cách, bảo vệ mái ta luy…), thiết kế tổ chức giao thông; (ii) Việc lập chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Bình luận