Làm rõ định hướng phát triển không gian đô thị quy hoạch thị xã Bến Cát

07:00 09/03/2022
Bộ Xây dựng vừa có ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong đó, có rất nhiều vấn đề được Bộ lưu ý, chỉ rõ.

Thị xã Bến Cát được thành lập ngày 29/12/2013, theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bến Cát thuộc khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương, có tính chất là vùng phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ - tài chính.

Trên cơ sở các định hướng tại quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM và thực tiễn phát triển đô thị, việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bến Cát là cần thiết và căn cứ vào các điều kiện được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương rà soát, cập nhật và bổ sung các căn cứ pháp lý làm cơ sở lập quy hoạch.

Theo đó, việc đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật cần so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt tại quy hoạch chung năm 2012;

Xác định những tồn tại khó khăn trong thực tiễn triển khai và những yếu tố mới nảy sinh trong quá trình phát triển đô thị để làm rõ những vấn đề cần điều chỉnh trong quy hoạch.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Bộ Xây dựng, tính chất và tiền đề, động lực phát triển của đô thị cần được nghiên cứu phù hợp với phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tại quy hoạch tỉnh Bình Dương đang được tổ chức lập, làm cơ sở đề xuất các khu vực phát triển, hệ thống trung tâm chuyên ngành, đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên, đất đai.

Qua đó thể hiện rõ vai trò của đô thị trong vùng, trong tỉnh và tạo đặc trưng riêng trong phát triển đô thị Bến Cát. Việc luận cứ quy mô dân số cần nghiên cứu trên cơ sở đánh giá mức tăng trưởng cơ học, đặc biệt trong giai đoạn 2019-2021.

Bộ Xây dựng cho rằng, định hướng phát triển không gian đô thị cần làm rõ: Hướng phát triển đô thị; khu hạn chế phát triển, khu cải tạo chỉnh trang, khu phát triển mới, khu bảo tồn, cấm xây dựng,... và nguyên tắc tổ chức, quản lý phát triển của các khu vực.

Đồng thời làm rõ giải pháp tổ chức quản lý đối với khu vực dự trữ phát triển đô thị, công nghiệp. Mặt khác, đề nghị xác định cụ thể các khu vực cần lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở quản lý và triển khai thực hiện sau khi quy hoạch chung được phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng lưu ý các chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng, đất đơn vị ở cần rà soát đảm bảo  phù hợp với quy định về sử dụng đất đô thị được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Bố trí đủ quỹ đất để phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn đô thị theo quy định về phân loại đô thị.

Bộ Xây dựng cho rằng, định hướng phát triển không gian đô thị và quy hoạch sử dụng đất cần nghiên cứu tổ chức, bố trí các trung tâm đào tạo, dạy nghề; trung tâm thương mại, dịch vụ, triển lãm và quảng bá sản phẩm,… để hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Đồng thời, cần lưu ý tổ chức các công trình văn hóa tại khu trung tâm và khu đô thị để đáp ứng nhu cầu của người lao động; định hướng bố trí nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

Đáng chú ý, trên địa bàn thị xã Bến Cát dự kiến có các tuyến giao thông trọng điểm cấp vùng và quốc gia đi qua, vì vậy, định hướng quy hoạch thị xã Bến Cát cần phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt nêu trên và đề xuất cụ thể các giải pháp về hệ thống hạ tầng kỹ thuật,

Đặc biệt là tổ chức hệ thống giao thông giữa các khu vực chức năng của đô thị với khu công nghiệp để đảm bảo tổ chức hoạt động đô thị và sản xuất hiệu quả, an toàn.

 

Bình luận