Đô thị

Làm rõ hơn lợi thế so sánh, vai trò với vùng, quốc gia, quốc tế của tỉnh Sóc Trăng

Làm rõ hơn lợi thế so sánh, vai trò với vùng, quốc gia, quốc tế của tỉnh Sóc Trăng

Tuấn Đông Tuấn Đông - 19:32, 23/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSóc Trăng cần làm rõ hơn lợi thế so sánh, vai trò với vùng, quốc gia, quốc tế của tỉnh; đồng thời phân tích các yếu tố, điều kiện bên ngoài tác động đến sự phát triển của tỉnh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng bổ sung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan để hoàn thiện căn cứ pháp lý; rà soát, bổ sung các đánh giá phân loại đô thị; đề xuất các quy hoạch hành chính lãnh thổ làm cơ sở thực hiện mở rộng, sắp xếp các đơn vị hành chính đô thị.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh cập nhật sử dụng số liệu năm 2021 làm cơ sở đánh giá thực trạng; bổ sung trích dẫn nguồn tài liệu, cập nhật số liệu đánh giá về biến đổi khí hậu.

Ngoài các nền tảng chính cho phát triển, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Sóc Trăng phân tích thêm các nền tảng khác, như Thời thế, Địa bàn; bổ sung phân tích về điều kiện tự nhiên (đặc thù), điều kiện xã hội…; đồng thời làm rõ hơn lợi thế so sánh, vai trò với vùng, quốc gia, quốc tế; phân tích các yếu tố, điều kiện bên ngoài tác động đến sự phát triển của tỉnh.

Đề nghị tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu nội dung Nghị quyết 06-NQ/TW để xác định những mục tiêu cụ thể về hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế đô thị; làm rõ vị trí, chức năng và nhu cầu thực tiễn của việc hình thành các đô thị mới loại V; đánh giá khả năng thực hiện định hướng phát triển đô thị, đơn vị hành chính đô thị của tỉnh trong thời gian tới.

Sóc Trăng cũng cần nghiên cứu, xác định các chỉ tiêu chính phát triển đô thị, các tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt được để thực hiện nâng loại đô thị. Ngoài ra, các nội dung chi tiết về kinh tế - xã hội, định hướng phát triển không gian, đất đai, hạ tầng của từng huyện không nên đưa vào nội dung báo cáo Quy hoạch tỉnh.

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, tỉnh bổ sung đánh giá tình hình thực hiện, sự phù hợp và tính khả thi triển khai trong thời kỳ 2021-2030 của các nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các chỉ tiêu thoát nước thải; định hướng phát triển hạ tầng thu gom, xử lý nước thải, đặc biệt là xác định công trình đầu mối xử lý nước thải.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm