Đô thị

Làm rõ hướng phát triển về phía Nam của đô thị Đông Triều

Làm rõ hướng phát triển về phía Nam của đô thị Đông Triều

Thanh Nga Thanh Nga - 07:04, 21/09/2022

Đồ án điều chỉnh QHC thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cần làm rõ hướng phát triển về phía Nam nhằm khai thác các giá trị không gian, chức năng sử dụng đất mới khi hình thành tuyến đường giao thông động lực kết nối các khu chức năng của đô thị Đông Triều với các đô thị lân cận.

Tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý

Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung (QHC) thị xã Đông Triều đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (QHC-2022).

Theo Bộ Xây dựng, để có cơ sở xem xét, phê duyệt QHC-2022, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý của các sở, ngành, địa phương có liên quan và các ý kiến của cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát các quy hoạch, dự án, không để xây xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, không hợp thức, cập nhật các quy hoạch, dự án chưa đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo tính chính xác các số liệu đo đạc liên quan đến đất lúa, đất rừng, đất an ninh - quốc phòng và đất đơn vị ở hiện trạng; tuân thủ các quy định pháp luật về di sản văn hóa, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đất đai, nhà ở, xây dựng...

Thuyết minh, bản vẽ đồ án quy hoạch cần thực hiện theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù.

Bộ Xây dựng thống nhất đối với một số nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu, tính chất của đồ án QHC-2022, hướng tới thị xã Đông Triều trở thành thành phố trước năm 2025, đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trong giai đoạn 2026-2030, là đô thị cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh kết nối với Vùng thủ đô Hà Nội và là trung tâm du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái.

Theo Bộ Xây dựng, nội dung Đồ án cần bổ sung và làm rõ một số vấn đề liên quan đến lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch, thời hạn của quy hoạch, các nội dung trong đánh giá hiện trạng, rà soát thực hiện quy hoạch, các tiền đề phát triển đô thị, định hướng phát triển không gian, thiết kế đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Làm rõ hướng phát triển phía Nam

Trong đó, đối với định hướng phát triển không gian về cấu trúc đô thị, do định hướng mới theo quy hoạch vùng hình thành tuyến đường tốc độ cao ven sông kết nối từ Đông Triều đến Quảng Yên, đây là trục giao thông động lực, có giá trị kết nối các khu chức năng của đô thị Đông Triều với các đô thị lân cận; cấu trúc đô thị có sự điều chỉnh hướng phát triển đô thị về hướng Nam.

Tuy nhiên, đồ án chưa làm rõ được hướng phát triển về phía Nam, chưa làm rõ những định hướng mới nhằm khai thác được các giá trị không gian, chức năng sử dụng đất mới khi hình thành tuyến đường trên.

Đối với phân vùng phát triển, cần làm rõ luận cứ, cơ sở phân 03 vùng phát triển: địa giới hành chính, tích chất đặc thù về địa hình, điều kiện phát triển... Đối với 03 phân vùng như đề xuất chưa làm rõ hệ thống các trung tâm hành chính, giáo dục, y tế, cây xanh sử dụng công cộng… cấp đô thị và từng khu vực. Làm rõ vị trí, quy mô, các định hướng và kiểm soát phát triển tại các phân vùng và các khu chức năng di tích, du lịch, công nghiệp, khu vực hạn chế và phát triển mới…

Bổ sung các chức năng đô thị để khai thác quỹ đất dọc tuyến đường tốc độ cao ven sông kết nối từ Đông Triều đến Quảng Yên.

Do quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 được xác định là khu chức năng, nằm trong danh giới hành chính thị xã Đồng Triều; cần cập nhật ranh giới, vùng bảo vệ di tích và tuân thủ các định hướng, quy mô của quy hoạch trên vào đồ án QHC-2022, làm cơ sở kết nối, lập quy hoạch xây dựng tuân thủ theo Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Về thiết kế đô thị, làm rõ hơn vị trí, quy mô quy hoạch hệ thống trung tâm, quảng trường, vườn hoa, công viên cấp đô thị và khu vực. Bổ sung phân tích, xác định ranh giới cụ thể đối với từng khu vực hiện hữu, cải tạo, xây mới, cấm xây dựng... Bổ sung luận cứ, cơ sở xác định các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao, khu vực điểm nhấn và khu vực có yêu cầu riêng về không gian - kiến trúc cảnh quan, đảm bảo đáp ứng về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường cảnh quan. Đối với vùng đồi núi phía Bắc và vùng nông nghiệp phía Nam lưu ý phát triển đô thị xanh gắn với du lịch sinh thái.

Lưu ý quản lý chặt chẽ về kiến trúc cảnh quan, môi trường các khu vực ven sông Cầm, Kinh Thầy và Đá Bạch... các khu vực hồ Khe Chè, Trại Lốc, Bến Châu... đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ các hồ thủy lợi, nguồn nước và bảo vệ rừng.

Đối với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bổ sung làm rõ sự tuân thủ các quy hoạch ngành cấp trên được duyệt liên quan đến phần hạ tầng kỹ thuật như tuyến cao tốc Hà Nội - Hạ Long, tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Cái Lân, quy hoạch các bến cảng thủy nội địa… các cầu và các tuyến đường nối với Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang; các tuyến điện...

Ý kiến của bạn