Hạ tầng

Làm rõ loại hình dự án sản xuất khí Hydro xanh tại Bến Tre

Làm rõ loại hình dự án sản xuất khí Hydro xanh tại Bến Tre

Thanh Nga Thanh Nga - 13:24, 20/09/2022

Dự án Nhà máy sản xuất khí Hydro xanh cần lấy ý kiến hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành để làm rõ loại hình, tính chất Dự án.

Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với công tác lập quy hoạch thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất khí Hydro xanh quy mô khoảng 22,7ha tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án không được xác định là khu chức năng khi đối chiếu với quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14, tại khoản 25, “Khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao” và khoản 30 “Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…”.

Theo đó, trường hợp Dự án được xác định vị trí thuộc cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, căn cứ theo quy định pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp để thực hiện.

Trường hợp Dự án không thuộc cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, việc tổ chức thực hiện căn cứ trên cơ sở quy hoạch chuyên ngành, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, pháp luật khác có liên quan và đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Để làm rõ loại hình, tính chất Dự án, đề nghị UBND tỉnh Bến Tre lấy ý kiến hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, tỉnh đang thu hút kêu gọi triển khai thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Hydro xanh với quy mô khoảng 22,7ha tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, khu vực nằm ngoài phạm vi đô thị, điểm dân cư nông thôn.

Hiện nay, Dự án đã dược địa phương lồng ghép phê duyệt trong nội dung đồ án quy hoạch chung nông thôn xã Bảo Thuận, đồng thời đang lồng ghép trong quá trình tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện. UBND tỉnh cũng đang khẩn trương tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để sớm triển khai đầu tư xây dựng Dự án.

Từ khóa hydro xanh bến tre
Ý kiến của bạn