Làm rõ thêm các giá trị nổi trội, khác biệt của khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực

07:30 10/07/2024
Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ thêm các giá trị cảnh quan, hệ sinh thái, các giá trị nổi trội, khác biệt của khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, thuộc KKT cửa khẩu Móng Cái, trong phát triển dịch vụ du lịch.
Làm rõ thêm các giá trị nổi trội, khác biệt của khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực
Nguồn ảnh: INT

Bộ Xây dựng đã có công văn 3531/BXD-QHKT ngày 14/6/2024 cho ý kiến về hồ sơ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu D1 - đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc KKT cửa khẩu Móng Cái.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Quảng Ninh khảo sát quá trình lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất mục tiêu, tính chất, định hướng phân khu chức năng khu vực điều chỉnh quy hoạch, phù hợp với các định hướng phát triển không gian theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu D1 - đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc KKT cửa khẩu Móng Cái, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý của các Sở, ngành có liên quan và ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất dân cư hiện trạng, đất lâm nghiệp, đất an ninh - quốc phòng.  

Đặc biệt, khi rà soát các quy hoạch, dự án, Bộ Xây dựng đề nghị không hợp thức hóa các dự án sai phạm, xây dựng trái phép; đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch đô thị, đa dạng sinh học, tài nguyên môi trường biển - hải đảo và các quy định pháp luật khác có liên quan; khi nghiên cứu phải có giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng yêu cầu về an ninh - quốc phòng.

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan lập quy hoạch làm rõ thêm các giá trị cảnh quan, hệ sinh thái, các giá trị nổi trội, khác biệt của khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực trong phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt cần đánh giá kỹ hơn hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện nay của khu vực.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ các nội dung đã và đang thực hiện theo Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đã được UBND tỉnh phê duyệt; làm rõ những nội dung bất cập, cần điều chỉnh, cũng như làm rõ các nội dung mới theo các định hướng của các quy hoạch cấp trên.

Bộ Xây dựng lưu ý cơ quan lập quy hoạch rà soát các chỉ tiêu đất xây dựng phát triển các khu dân cư nông thôn, đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; các khu vực đất khu dân cư, dịch vụ du lịch sát các chân núi, vùng mặt nước biển cần có giải pháp chống sạt lở, lũ quet; khi đầu tư xây dựng phải tôn trọng địa hình tự nhiên.  

Đồng thời cần bổ sung, làm rõ hơn các yêu cầu, nguyên tắc đầu tư phát triển, các giải pháp thiết kế cảnh quan, kiến trúc công trình mang giá trị riêng, đặc thù đối với từng phân khu chức năng, cũng như cụ thể đối với các khu dịch vụ du lịch và các khu nghỉ dưỡng; bổ sung và làm rõ vị trí, các giải pháp quy hoạch các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; xác định các điểm đấu nối trong và ngoài khu vực quy hoạch, theo từng giai đoạn.

Cùng với đó, cần làm rõ hơn giải pháp luồng, tuyến nhằm đảm bảo an toàn đối với các khu vực cảng hàng hóa và cảng tàu khách du lịch; bổ sung các khu vực bãi đỗ xe tại khu vực cảng tàu du lịch, các khu trung tâm dịch vụ công cộng; làm rõ các giải pháp bảo vệ các khu vực xây dựng (đặc biệt là các khu vực ven biển biển, khu vực ven chân núi).

Bổ sung tăng sức chứa một số hồ nước ngọt để đảm bảo an ninh nguồn nước; đồng thời lưu ý giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, khu vực nuôi trồng thủy sản; cũng như cần khoanh vùng các khu vực xây dựng đợt đầu, các công trình có tính kết nối, mang tính động lực.

Bình luận