Làm rõ vị trí, quy mô khu vực dự kiến xây dựng NƠXH tại KCN Kim Thành 2

14:55 29/06/2024
Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Hải Dương cụ thể hóa các thiết chế văn hóa; làm rõ vị trí, quy mô khu vực dự kiến xây dựng NƠXH và các thiết chế Công đoàn phục vụ cho phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh và huyện Kim Thành.
Làm rõ vị trí, quy mô khu vực dự kiến xây dựng NƠXH tại KCN Kim Thành 2
Khu công nghiệp Kim Thành được chia ra làm 2 giai đoạn đầu tư. Ảnh internet

Bộ Xây dựng ban hành công văn 3554/BXD-QHKT cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Kim Thành 2, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

Đối chiếu với các quy định và văn bản liên quan, Bộ Xây dựng cho rằng, Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Kim Thành 2 là có cơ sở, lưu ý UBND tỉnh Hải Dương cần tuân thủ các quy định về điều kiện phát triển, mở rộng KCN, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất về mục tiêu, tính chất của Quy hoạch; vị trí, định hướng phát triển KCN Kim Thành 2 (có quy mô khoảng 437,24 ha), phù hợp với các quy hoạch liên quan. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trong Quy hoạch cơ bản tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD.

Để có cơ sở phê duyệt Quy hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất lúa và đất dân cư hiện trạng; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, đê điều và các quy định pháp luật khác.

Đồng thời bổ sung làm rõ thêm về phạm vi lập quy hoạch; làm rõ các mối quan hệ liên quan đến hệ thống tiêu thoát nước các khu vực lân cận; bổ sung đánh giá chế độ thủy văn sông Lạch Chay, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác bảo vệ tuyến đê tả sông Lạch Chay.

Bên cạnh đó, bổ sung đánh giá tiềm năng, tình hình phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và huyện Kim Thành nói riêng; làm rõ vai trò, vị trí và các mối quan hệ kết nối của KCN Kim Thành 2 với các khu vực lân cận làm cơ sở kết nối, dự báo các giai đoạn đầu tư phát triển.

Quy hoạch cũng cần đưa ra giải pháp bố trí dải cây xanh cách ly bao quanh KCN, có giải pháp đảm bảo môi trường đối với các cơ sở gây ô nhiễm trong KCN; cụ thể hóa các thiết chế văn hóa (khu dịch vụ công cộng, khu cây xanh…); làm rõ vị trí, quy mô khu vực dự kiến xây dựng NƠXH và các thiết chế Công đoàn phục vụ cho phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh và huyện.

Cùng với đó, cần xác định rõ việc quản lý, đầu tư xây dựng khai thác sử dụng tuyến đường 01 và các tuyến đường thôn (thôn Văn Thọ, Nghĩa Xuyên, Đồng Kênh) trong phạm vi lập quy hoạch phân khu KCN Kim Thành 2, đồng thời lưu ý tính toán cao độ nền đảm bảo không ảnh hưởng các khu dân cư và các khu vực sản xuất nông nghiệp lân cận.  

Bình luận