Lào Cai điều chỉnh tăng 3,5 nghìn tỷ đồng vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

12:56 07/06/2024
Nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Lào Cai vừa được điều chỉnh tăng thêm 3,5 nghìn tỷ đồng từ hơn 23,8 nghìn tỷ đồng lên 27,3 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, tỉnh Lào Cai điều chỉnh, bổ sung danh mục, diện tích đất các dự án phát triển nhà ở thương mại với tổng số diện tích đất đã phê duyệt là hơn 634 ha và tổng diện tích đất sau điều chỉnh, bổ sung là hơn 667ha.

Bên cạnh đó, diện tích đất dự án phát triển NƠXH được điều chỉnh, bổ sung từ 58,7ha tăng lên 61,3ha. Trong đó, bổ sung diện tích đất tại 1 dự án với diện tích 1,7ha và bổ sung 01 dự án với diện tích 0,95ha.

Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai cũng nêu rõ, điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở. Cụ thể, tổng số vốn đã phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 là hơn 23,8 nghìn tỷ đồng và sau điều chỉnh, bổ sung là 27,3 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, bổ sung thêm hơn 9,3 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở thương mại và NƠXH trên địa bàn tỉnh (hơn 9,9 nghìn tỷ đồng phát triển nhà ở thương mại; 338 tỷ đồng phát triển NƠXH); Điều chỉnh giảm 5,9 nghìn tỷ đồng phát triển nhà ở thương mại.

Đối với Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024, điều chỉnh, bổ sung danh mục, diện tích đất các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại từ 398,2ha tăng lên 401,4ha. Trong đó, bổ sung 1 dự án với diện tích 4,0ha và điều chỉnh giảm diện tích đất của 1 dự án.

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Lào Cai có 5 dự án NƠXH đã hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng diện tích đất là khoảng 6,59 ha với 900 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 3.600 người.

Tính đến năm 2022, toàn tỉnh Lào Cai có 41 dự án nhà ở thương mại được triển khai với tổng số trên 15.000 căn hộ. Trong đó, có 9 dự án được triển khai ở TP Lào Cai và thị xã Sa Pa. 

Bình luận