Đô thị

Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Bảo đảm song hành tiến độ và chất lượng

Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Bảo đảm song hành tiến độ và chất lượng

Vũ Cúc Vũ Cúc - 20:59, 20/07/2023

Để hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô theo đúng tiến độ, cũng như bảo đảm chất lượng quy hoạch, trong tháng 7 này, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị toàn TP để phân công nhiệm vụ.

Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội Hà Nội triển khai những công việc liên quan.

Đặt yêu cầu chất lượng lên hàng đầu

Thông tin về tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, Viện đang bám sát, phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công việc nhưng với tinh thần đặt yêu cầu chất lượng lên cao nhất.

Trong đó, đầu việc quan trọng nhất là đã tổ chức mời thầu và lựa chọn được đơn vị tư vấn chất lượng để lập Quy hoạch Thủ đô. Liên danh nhà thầu được lựa chọn ký hợp đồng gồm 7 đơn vị, là các viện nghiên cứu đầu ngành, trường đại học, cơ quan, đơn vị của bộ, ngành gồm: trường Đại học Kinh tế quốc dân (đơn vị đứng đầu liên danh); Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông; Viện Chiến lược thông tin và truyền thông; Viện Quy hoạch thủy lợi và Viện Tài nguyên và Môi trường.

“Đây đều là những đơn vị đầu ngành, đã tham gia lập nhiều quy hoạch tỉnh, quy hoạch quốc gia. Theo đánh giá ban đầu, đây là đơn vị tư vấn mạnh, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu TP đặt ra. Trong hồ sơ dự thầu, liên danh đã bố trí lực lượng lớn các chuyên gia, cam kết sẵn sàng huy động, bổ sung thêm chuyên gia trong tình huống cần đẩy nhanh tiến độ” – ông Lê Ngọc Anh cho hay.

Sau khi ký kết hợp đồng, từ tháng 5/2023 đến nay, đơn vị tư vấn kết hợp cùng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thu thập thông tin, số liệu hiện trạng từ các sở, ngành, quận, huyện cũng như tiếp xúc với hệ thống bản đồ nền từ Bộ TN&MT nhằm phục vụ cho việc vẽ bản đồ quy hoạch sau này. Cùng đó liên danh tư vấn đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến, tham vấn ý tưởng để triển khai xây dựng báo cáo quy hoạch.

Các cuộc hội thảo, tọa đàm với nội dung tập trung vào các lĩnh vực phục vụ việc lập quy hoạch (kinh tế, đô thị, không gian, văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường…) diễn ra trọng tâm, khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

“Quá trình thực hiện đang được Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và các đơn vị tư vấn bám sát từng hạng mục, từng ngày, từng tuần với tinh thần khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ nhưng không lơi là chất lượng. Yêu cầu chất lượng luôn được đặt lên trên hết. Với tiến độ công việc hiện nay, dự kiến hết tháng 7/2023, đơn vị tư vấn sẽ hoàn thiện dự thảo lần 1 Quy hoạch Thủ đô” – ông Lê Ngọc Anh khẳng định.

Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 phải đáp ứng phát triển kinh tế xã hội. Ảnh Hải Linh
Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 phải đáp ứng phát triển kinh tế xã hội. Ảnh Hải Linh

Để bảo đảm chất lượng của quy hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã hoàn tất tham mưu TP tổ chức các hội nghị, hội thảo quan trọng phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô. Cụ thể, hội nghị toàn TP triển khai lập Quy hoạch Thủ đô với sự tham gia của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Liên danh tư vấn, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này. Hội thảo “Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 8/2023.

Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuần

Theo kế hoạch chi tiết triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 được UBND TP ban hành vào cuối tháng 5/2023 từng mốc thời gian hoàn thành đã được đặt ra. Cụ thể, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo lần 1 của quy hoạch trước ngày 30/7; hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến Ban Thường vụ, Thường trực và Ban Chấp hành Đảng bộ TP trước ngày 31/8; gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương trước ngày 30/9.

Sau đó trình hội đồng thẩm định và hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của hội đồng trước ngày 30/11; tham mưu UBND TP trình HĐND TP thông qua, Quốc hội xem xét cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội trước ngày 5/12. Báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

Để bảo đảm hoàn thành nội dung công việc theo đúng tiến độ đặt ra với chất lượng cao nhất, mới đây ngày 7/7/2023 UBND TP tiếp tục có Kế hoạch số 185/KH-UBND, nêu rõ 4 yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, quận huyện tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Trong đó yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp nhằm khắc phục toàn diện các tồn tại, hạn chế trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô. Tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Đáng chú ý, theo kế hoạch này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cần tổ chức xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, cụ thể từng tuần từ nay đến hết năm 2023, phân công cụ thể từng đơn vị, cá nhân chủ trì, lãnh đạo phụ trách theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc” và cách thức phối hợp với Tổ công tác Thường trực lập Quy hoạch Thủ đô bảo đảm không bỏ sót, không chồng chéo, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận, đơn vị.

Có thể nói, thời hạn cuối để trình duyệt Quy hoạch Thủ đô không còn xa, do vậy việc TP liên tiếp ban hành các kế hoạch thực hiện là rất cần thiết. Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi các tổ chức, cơ quan nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, Nhân dân đóng góp những ý tưởng phát triển Thủ đô. Đặc biệt gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị để kế hoạch thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đạt chất lượng cao nhất.

Công việc tiếp theo còn rất lớn, có nhiều nội dung khó và phức tạp do Quy hoạch Thủ đô được lập theo phương pháp tích hợp nên các đơn vị liên quan phải rất khẩn trương, nghiêm túc trong quá trình triển khai. Đặc biệt, liên danh tư vấn phải đặt quyết tâm lớn, triển khai quyết liệt, bám sát tiến độ thời gian từng tuần, từng ngày để phấn đấu hoàn thành Quy hoạch Thủ đô theo kế hoạch đã đề ra với chất lượng cao nhất.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Nguồn: Kinh tế & Đô thị 

Ý kiến của bạn