Đô thị

Lập Quy hoạch Thủ đô: Rõ lộ trình, trách nhiệm

Lập Quy hoạch Thủ đô: Rõ lộ trình, trách nhiệm

Vũ Cúc Vũ Cúc - 11:56, 07/06/2023

Hà Nội đang tập trung cao độ để hoàn thành những khâu cuối trong công tác tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, kịp thời hạn trình Chính phủ xem xét, phê duyệt cũng như bảo đảm chất lượng lập quy hoạch, TP đã ban hành kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị liên quan và lộ trình triển khai theo từng mốc thời gian từ nay đến cuối năm 2023.

Lựa chọn được liên danh tư vấn lập quy hoạch

Thủ đô Hà Nội đang thực hiện nhiều nhiệm vụ để triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị có liên quan đến Hà Nội, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đang được triển khai cùng lúc là lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì); điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội chủ trì) và điều chỉnh, bổ sung Luật Thủ đô (do Sở Tư pháp chủ trì).

Với việc Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng thời, đồng bộ các bước, rút gọn quy trình thủ tục, đồng thời bảo đảm đúng quy định. Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh cho hay, với sự phối hợp của các sở, ngành, Viện khẩn trương triển khai và đến nay đã hoàn thành các đầu việc quan trọng.

Trong đó, đã tổ chức mời thầu và lựa chọn được đơn vị tư vấn chất lượng để lập Quy hoạch Thủ đô. Liên danh nhà thầu tham gia gồm 7 đơn vị, là các viện nghiên cứu đầu ngành, trường đại học, cơ quan, đơn vị của bộ, ngành. Đầu tháng 5/2023, cơ quan lập quy hoạch đã phối hợp cùng đơn vị liên quan đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo để ký hợp đồng chính thức.

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết, Quy hoạch Thủ đô lần đầu tiên được thực hiện theo phương pháp tích hợp với 17 lĩnh vực và 30 nội dung. Đây thực sự là bài toán khó đặt ra cho bất cứ đơn vị tư vấn nào. Sau quá trình đánh giá, lựa chọn, việc hình thành liên danh tư vấn gồm 7 đơn vị, tập hợp nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau cho thấy đây là bước đổi mới và được kỳ vọng sẽ đáp ứng các thách thức, yêu cầu đặt ra.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, Viện chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn trong triển khai tổ chức các buổi làm việc, hội thảo với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về các lĩnh vực liên quan đến nội dung lập quy hoạch. Đến nay, hầu hết các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã có báo cáo bước đầu rà soát việc lập quy hoạch của ngành, địa bàn phụ trách; hiện đang triển khai các bước cụ thể và chi tiết hơn như lập các phương án quy hoạch để tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô.

Cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống

Với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, trong khi sự phối hợp của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đôi lúc chưa nhịp nhàng, hiệu quả, có khả năng ảnh hưởng tiến độ, chất lượng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng lập quy hoạch, ngày 29/5 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và lộ trình triển khai thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể đối với sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Trong đó, UBND TP yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập quy hoạch) chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch theo quy định. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, đánh giá công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách giai đoạn 2011 - 2020; cung cấp số liệu phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phối hợp với đơn vị lập quy hoạch trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

UBND TP yêu cầu, việc triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành.

Đặc biệt, UBND TP lưu ý, trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô cần cập nhật, bổ sung các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan trong tình hình mới.

Về vấn đề này, TS Nguyễn Quang - nguyên Giám đốc Chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, quy mô diện tích, dân số Thủ đô Hà Nội giờ đây đã lớn hơn rất nhiều so với trước. Vì vậy, Quy hoạch Thủ đô lần này không chỉ là tích hợp lồng ghép tất cả lĩnh vực mà đòi hỏi phải là quy hoạch chiến lược, đặt ra được chiến lược ưu tiên, tạo ra những không gian sáng tạo mới để phát triển và xác định được nguồn lực thực hiện. Cần đề cập các chính sách và sáng kiến phát triển Thủ đô trong bối cảnh liên kết vùng. Đặc biệt quan tâm các lĩnh vực liên quan tới đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hướng tới người dân, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và liên kết đô thị nông thôn. Đây là những vấn đề thời đại, có vai trò quan trọng trong phát triển Thủ đô bền vững.

Có thể nói, vào giai đoạn nước rút, TP ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô là rất cần thiết. Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kêu gọi các tổ chức, cơ quan nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, Nhân dân đóng góp những ý tưởng phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, để kế hoạch thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, UBND TP cũng cần gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, có hình thức xử lý những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo kế hoạch chi tiết của UBND TP Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo lần 1 của Quy hoạch trước ngày 30/7; hoàn thiện Quy hoạch và gửi lấy ý kiến ban Thường vụ, Thường trực và Ban Chấp hành Đảng bộ TP trước ngày 31/8; gửi lấy ý kiến các bộ, ngành địa phương trước 30/9; trình Hội đồng thẩm định và hoàn thiện Quy hoạch theo kết luận của Hội đồng trước ngày 30/11. Tiếp đó, tham mưu UBND TP trình HĐND TP thông qua, Quốc hội xem xét cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua để báo cáo Quốc hội trước ngày 5/12; báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

Nguồn: kinhtedothi.vn 

Ý kiến của bạn