Chỉ đạo điều hành

Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở 2023

Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở 2023

Thu Ngân Thu Ngân - 13:18, 28/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐể hoàn hiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở trước khi trình Chính phủ, Bộ Xây đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và bạn đọc tham gia góp ý dự thảo trước ngày 23/4/2024.

Bộ Xây dựng dựng đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Bộ Xây dựng cho biết, ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở với 13 Chương 198 điều (Luật Nhà ở số 27/2023/QH15). Tại Luật này, Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung để bảo đảm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở.

Ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6, trong đó Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023.

Hiện nay, Luật Nhà ở 2023 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Do đó, cần thiết phải sửa đổi bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với một số nội dung mới được bổ sung, sửa đổi trong Luật Nhà ở 2023.

Đồng thời, cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung hiện hành để phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm tạo cơ sở pháp lý cho địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc quản lý, phát triển nhà ở (Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

Từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật là cần thiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Nhà ở theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Xây dựng, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở gồm có 11 Chương, 84 Điều.

Trong đó, đề xuất quy định về sở hữu nhà ở, bao gồm: Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở; Các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch; Việc quản lý, sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Yêu cầu về khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh; Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; Các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở...

Mời bạn đọc xem chi tiết dự thảo tại đây

Ý kiến của bạn