Chỉ đạo điều hành

Liên thông điện tử một số thủ tục hành chính từ ngày 01/7

Liên thông điện tử một số thủ tục hành chính từ ngày 01/7

Lê Thư Lê Thư - 11:33, 11/06/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHai nhóm thủ tục gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất sẽ được thực hiện liên thông điện tử từ ngày 01/7 tới.

Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; và nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Nghị định này quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính nói trên.

Nghị định nêu rõ việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp lý, khoa học, bảo đảm yêu cầu khai thác, tái sử dụng dữ liệu phục vụ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan, tổ chức và người yêu cầu, không yêu cầu nộp bản giấy; chuyển phương thức xử lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử tại Nghị định này có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử là thành phần hồ sơ của thủ tục khác trong nhóm sẽ được hệ thống tự động chia sẻ để hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử được phần mềm dịch vụ công liên thông đồng bộ về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các Bộ, ngành có liên quan.

Thời gian người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ hoặc xác nhận qua ứng dụng VNelD không tính vào thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính.

Nghị định cũng quy định rõ hồ sơ thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính; kể từ ngày 01/7/2024, hồ sơ 02 nhóm thủ tục hành chính nói trên được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn