lợi nhuận cứu cánh

  • Bất động sản thổ cư trở thành “cứu cánh”

    Bất động sản thổ cư trở thành “cứu cánh”

    Việc nguồn cung dự án mới sụt giảm mạnh do vướng mắc pháp lý kéo dài buộc nhiều đơn vị phân phối lớn vốn quen tay làm dự án phải tìm đến bất động sản thổ cư như là “cứu cánh” để có nguồn hàng, doanh thu.