Bất động sản

Long An kiểm soát giá đất, tăng cường quản lý các dự án bất động sản

Long An kiểm soát giá đất, tăng cường quản lý các dự án bất động sản

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 21/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Long An yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đất đai, dự án bất động sản, không để xảy ra tình trạng đầu cơ lợi dụng thổi giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính.

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và các địa phương tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

Cụ thể, UBND tỉnh Long An giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản (BĐS) lên cao nhằm thu lợi bất chính.

Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đất đai, dự án BĐS, xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường công tác xác định giá đất đảm bảo giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và bồi thường phù hợp tình hình giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, không để xảy ra tình trạng chạy theo “sốt” đất cục bộ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An giao Sở Xây dựng đề ra giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án BĐS, nhất là BĐS hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa BĐS vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án BĐS phải tuân thủ các điều kiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh BĐS.

Ảnh minh họa: Internet.

Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, kiểm soát có hiệu quả các hoạt động môi giới BĐS trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động này tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh BĐS, kinh doanh dịch vụ BĐS theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh Long An yêu cầu thực hiện công tác thẩm định hồ sơ xây dựng giá đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản, nhất là tài sản công đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS tại địa phương.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh Long An yêu cầu đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định và phê duyệt phản ánh đúng tình hình giá đất tại địa phương, làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; khảo sát ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý.

Giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nhu cầu, không để xảy ra tình trạng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không có nhu cầu thực tế, sau đó tách thửa đất để chuyển nhượng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai nhằm kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá BĐS.

 

Ý kiến của bạn