Công trình xanh

Long An tập trung ngành nghề ô nhiễm vào CCN có hệ thống xử lý chất thải

Long An tập trung ngành nghề ô nhiễm vào CCN có hệ thống xử lý chất thải

Thanh Nga Thanh Nga - 07:09, 27/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo các Sở KH&ĐT, Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế… tiếp nhận tập trung các ngành nghề ô nhiễm vào các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật định hướng việc tiếp nhận tập trung các ngành nghề ô nhiễm vào các KCN, CCN có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo Kết luận số 209-KL/TU ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai thực hiện chung trên toàn tỉnh.

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ định hướng trên, thực hiện rà soát kỹ ngành nghề khi lập quy hoạch xây dựng cho các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh quy hoạch do thay đổi về ngành nghề tiếp nhận.

Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện vận động, trao đổi, giải thích để tạo sự đồng thuận chung của định hướng này đối với các chủ đầu tư hạ tầng KCN. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng KCN do thay đổi về ngành nghề tiếp nhận.

Toàn tỉnh Long An hiện có 20 KCN và 19 CCN đang hoạt động, đa số được quy hoạch tiếp nhận đa ngành nghề, trong đó có những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như: dệt nhuộm; thuốc bảo vệ thực vật; thuộc da; sản xuất sắt, thép, nhôm từ phế liệu, xử lý chất thải...

Tuy nhiên, chỉ có một số KCN có quy hoạch được phép tiếp nhận nghề dệt nhuộm với điều kiện chỉ tiếp nhận các dự án có quy trình sản xuất liên hoàn từ các khâu dệt, may tạo thành sản phẩm, công đoạn nhuộm là một khâu để hoàn tất sản phẩm (không gia công nhuộm, nhuộm thuê cho các đơn vị khác).

Có 12 KCN có quy hoạch ngành nghề dệt nhuộm, giặt tẩy bao gồm: KCN Hải Sơn, KCN Xuyên Á, KCN Tân Đức, KCN Phúc Long, KCN Thuận Đạo mở rộng (tiếp nhận dự án kéo sợi màu của Công ty TNHH Công nghiệp Huafu Việt Nam), KCN Phú An Thạnh, KCN Anh Hồng, KCN Tân Á Đại Thành, KCN Thịnh Phát, KCN Việt Phát, KCN Long Hậu (Ngành nghề sản xuất chỉ may có công đoạn nhuộm) và KCN Cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) trong Khu Kinh tế cửa khẩu Long An 2 (tiếp nhận dự án của Công ty TNHH Tainan Enterprises Việt Nam).

Tổng số dự án dệt nhuộm, giặt tẩy đã tiếp nhận vào các KCN trên là 50 dự án.

Có 13 KCN có quy hoạch ngành nghề sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, KCN Hồng Đạt - Đức Hòa III, KCN Tân Đô, KCN Thái Hòa, KCN Hải Sơn, KCN Xuyên Á, KCN Vĩnh Lộc 2, KCN Nam Tân Tập (sang chai, đóng gói), KCN Long Hậu (tiếp nhận dự án của Công ty CP Đầu tư Hợp Trí), KCN Việt Phát (pha chế, đóng gói), KCN Tân Á Đại Thành, KCN An Nhựt Tân (sang chai, đóng gói) và KCN Quốc tế Trường Hải.

Tổng số dự án sản xuất thuốc BVTV đã tiếp nhận vào các KCN trên là 61 dự án.

Có 10 KCN có quy hoạch ngành nghề xử lý chất thải bao gồm: KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, KCN Hải Sơn, KCN Xuyên Á, KCN Minh Ngân - Đức Hòa III (được tiếp nhận các dự án thu mua, tái sử dụng đồng nhôm - không có công đoạn nấu luyện và sản xuất), KCN Việt Hóa, KCN Phúc Long (được tiếp nhận các dự án thu gom xử lý rác thải công nghiệp cho nội bộ khu công nghiệp Phúc Long), KCN Việt Phát, KCN Long Hậu, KCN Thuận Đạo mở rộng, KCN Cầu Cảng Phước Đông (không tiếp nhận chất thải ngoài tỉnh) và 03 cụm công nghiệp có quy hoạch ngành nghề xử lý chất thải bao gồm: CCN Vinh Khang; CCN Hải Sơn; Cụm công nghiệp Hoàng Gia.

Tổng số dự án xử lý chất thải đã tiếp nhận vào KCN, CCN là 5 dự án.

Toàn tỉnh không có khu, CCN được quy hoạch tiếp nhận ngành nghề thuộc da.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm