Hỏi- Đáp

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Khải An Khải An - 07:04, 02/08/2022

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định việc chấp thuận đầu tư dự án và quy định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.
Trong khi đó, Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 11/2013/NĐ-CP  quy định cụ thể về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.
Cụ thể, khoản 6 Điều 11 quy định: Đề xuất về các khu vực (bao gồm nhiều dự án), dự án hoặc một phần dự án dự kiến được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở có thể được lồng ghép vào nội dung của hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, hoặc hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư dự án để Bộ Xây dựng kết hợp cho ý kiến trong quá trình thẩm định hoặc cho ý kiến thống nhất.
Đến nay, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành.
Đối với trường hợp đề xuất khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong nội dung đề xuất quyết định chủ trương đầu tư dự án, pháp luật hiện hành không quy định thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với trường hợp này.
    

Ý kiến của bạn