Lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành

10:50 29/04/2023
Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, hậu cần trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ GTVT lưu ý phải lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, cung cấp dịch vụ tốt nhất, hiệu quả cao nhất đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 28/4/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Về việc báo cáo Quốc hội điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận: Sau khi Thành viên Chính phủ có ý kiến với Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước) tiếp thu, hoàn thiện gửi Bộ GTVT rà soát, tổng hợp, hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó kèm theo phụ lục về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Máy móc, phương tiện tham gia thi công  sân bay Long Thành (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các Bộ, ngành là thành viên của Tổ công tác và một số Bộ liên quan đối với phụ lục nêu trên để Bộ GTVT hoàn thiện, gửi Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến Thành viên Chính phủ trong thời gian 1 đến 2 ngày. Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện phụ lục Tờ trình.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình gửi Quốc hội.

Bộ GTVT, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan liên quan thực hiện yêu cầu của Quốc hội trong việc báo cáo rõ về các nội dung: điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đồng thời, Bộ GTVT theo thẩm quyền theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thực hiện tiến độ các dự án thành phần, nắm chắc tiến độ tổng thể để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Về việc áp dụng quy định của pháp luật trong triển khai Dự án thành phần, Bộ GTVT thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc khảo sát và làm việc ngày 13/3/2023 về Dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, hậu cần trong khu vực cảng hàng không, Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật; lưu ý phải lựa chọn được nhà đầu tư có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín cung cấp dịch vụ tốt nhất, hiệu quả cao nhất đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Sau khi lựa chọn nhà đầu tư, tiến hành giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu 5.10

Đối với gói thầu 5.10, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian 1 tuần kể từ ngày 24/4/2023, ACV trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ mời thầu; mời chuyên gia quốc tế, trong nước có kinh nghiệm để bảo đảm hồ sơ mời thầu có đủ tiêu chí chặt chẽ, phương pháp đánh giá khoa học, đơn giản, dễ đánh giá để lựa chọn được nhà thầu trong nước và quốc tế có năng lực, kinh nghiệm, uy tín.

Lưu ý về giá chào thầu là chỉ tiêu quan trọng, nhưng việc đánh giá chỉ tiêu này không được làm ảnh hưởng đến chất lượng, tính tiên tiến, bền vững của công trình.

ACV chủ động quyết định việc gia hạn thời điểm mở thầu đến 6 tuần và bổ sung hồ sơ mời thầu về tỷ lệ tạm ứng khả thi đối với hợp đồng thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các quy định về thưởng/phạt đối với công trình hạ tầng giao thông trong trường hợp nhà thầu thi công sớm/chậm hơn tiến độ yêu cầu để khuyến khích các nhà thầu có năng lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều hành, quản lý thi công.  

Về đánh giá hồ sơ dự thầu và soạn thảo hợp đồng, ACV thực hiện đánh giá công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: GTVT, Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ACV và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2544/BKHĐT-QLĐT ngày 07/4/2023, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu 5.10.

Bình luận