Tài chính- đầu tư

Lựa chọn nhà thầu gói xây lắp dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng:

Lựa chọn nhà thầu gói xây lắp dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu

Xuân Lam Xuân Lam - 10:09, 28/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGói thầu thi công xây dựng công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có giá trị hơn 952 tỷ đồng, đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

BQL các dự án Đầu tư cơ sở Hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đã có quyết định về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu thuộc Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Theo đó, gói thầu thi công xây dựng công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có giá gói thầu hơn 952 tỷ đồng (theo đơn giá điều chỉnh), bao gồm vốn ngân sách trung ương và ngân sách TP Đà Nẵng. Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của dự án.

Thông báo mời thầu cho biết, hình thức lựa chọn gói thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Ngày mở thầu 9/8, số tiền đảm bảo dự thầu hơn 28,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 900 ngày thực hiện cộng 180 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Dự án bến Cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang trong quá trình thi công.

Theo Quyết định 3166/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 1,2 nghìn tỷ đồng với tổng cộng 18 gói thầu. Trong quý I/2023, BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đã lần lượt triển khai chào mời các gói thầu của dự án.

Được biết, dự án này nhằm tạo tuyến đường vận tải độc lập, kết nối đường nội bộ cảng Liên Chiểu đến đường tránh nam Hải Vân với chiều dài gần 3km. Trong đó, điểm đầu dự án khớp nối với tuyến đường ngoài cảng Liên Chiểu, điểm cuối giao khác mức với tuyến tránh nam Hải Vân - Túy Loan. Mặt cắt ngang tuyến chính 30 m, quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h.

Đây là dự án lớn tiếp theo sau khi TP Đà Nẵng vừa khởi công xây dựng cảng Liên Chiểu vào cuối năm 2022.

 

Ý kiến của bạn