ISSN 2734-9888

Lựa chọn phân phối xác suất để xây dựng đường cong IDF cho tính toán hệ thống tiêu thoát nước mưa khu vực Hà Nội

Lựa chọn phân phối xác suất để xây dựng đường cong IDF cho tính toán hệ thống tiêu thoát nước mưa khu vực Hà Nội

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài viết đề cập đến việc so sánh và lựa chọn phân phối lý thuyết để xây dựng đường cong mối quan hệ IDF (cường độ - thời đoạn - tần suất) trong tính toán hệ thống tiêu thoát nước cho TP Hà Nội.

Ý kiến của bạn