Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực từ ngày 01/8/2024

10:59 29/06/2024
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật, chính thức quyết nghị để các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024, tức sớm hơn 5 tháng.

Sáng 29/6, trên 83% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan thị trường BĐS.

Theo đó, các Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS và hai điều (200 và 210) của Luật Các tổ chức tín dụng sẽ có hiệu lực từ 01/8, sớm 5 tháng so với quyết nghị của Quốc hội tại kỳ họp tháng 01/2024. Riêng một số quy định chuyển tiếp tại 7 điều (từ 253 đến 260) Luật Đất đai vẫn có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Luật vừa thông qua nêu thời hạn chuyển tiếp với các dự án đầu tư thuộc diện giao, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đã làm các thủ tục theo Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, từ 01/8, các dự án này làm thủ tục giao, cho thuê theo Luật Đất đai 2024 nếu đã chọn được nhà đầu tư từ 01/7/2014 đến 31/7/2024. Hoặc trường hợp dự án nộp hồ sơ chọn nhà đầu tư trước 01/8 và chọn được nhà đầu tư, chủ đầu tư trước 01/01/2025, cũng áp dụng theo Luật Đất đai mới.

Các bước chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư vẫn phải thực hiện theo quy định về đầu tư, nhà ở, đấu thầu.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 132 của Quốc hội thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp sản xuất, kinh tế sẽ hết hiệu lực từ 01/01/2025. Vì thế, phương án xử lý nhà, đất đã duyệt theo Nghị quyết này trước 01/01/2025, sẽ tiếp tục được thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh BĐS 2023 có nhiều chủ trương, chính sách mới để khắc phục vướng mắc các luật cũ. Nhiều quy định có tính đổi mới được người dân và xã hội kỳ vọng tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, nhiều quy định có thể áp dụng ngay mà không cần văn bản hướng dẫn chi tiết.

Mặt khác, Chính phủ đã có báo cáo giải trình, cho rằng phương án đề xuất có hiệu lực sớm 5 tháng với các luật liên quan BĐS không gây ra cách hiểu khác nhau; đồng thời nêu rõ tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ngành.

Với các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của địa phương, Chính phủ khẳng định còn thời gian để hoàn thiện, ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/8; không tạo khoảng trống pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa sai phạm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo sát việc ban hành văn bản, hướng dẫn thi hành của các Bộ, địa phương. Đồng thời yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội giám sát việc ban hành văn bản pháp luật này.

Trước khi tiến hành phiên bế mạc, sáng 29/6, cùng với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023".

Tại phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giảm thuế giá trị gia tăng; thực hiện cải cách tiền lương;...).

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có phát biểu quan trọng bế mạc Kỳ họp.

Bình luận