luật đất đai

 • Đất UBND xã giao, xin cấp quyền sử dụng thế nào?

  Đất UBND xã giao, xin cấp quyền sử dụng thế nào?

  Theo quy định, Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01/7/2014 trở về sau.
 • Điều kiện giao đất, cho thuê đất

  Điều kiện giao đất, cho thuê đất

  Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, được quy định tại Điều 58 Luật Đất đai.
 • Tách công ty, điều chuyển quyền sử dụng đất dự án thế nào?

  Tách công ty, điều chuyển quyền sử dụng đất dự án thế nào?

  Luật Đất đai quy định, tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập.
 • Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai.
 • Xây trụ sở công ty có phải chuyển mục đích sử dụng đất?

  Xây trụ sở công ty có phải chuyển mục đích sử dụng đất?

  Tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm, chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối...
 • Lấp “khoảng trống” trong giá đền bù!

  Lấp “khoảng trống” trong giá đền bù!

  Một trong những mong mỏi của người dân hiện nay khi tiến hành sửa đổi Luật Đất đai chính là việc định giá đất khi Nhà nước đề bù giải phóng mặt bằng. Đánh giá những điểm không thành công khi tổng kết thực tiễn gần 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, các chuyên gia nhận định, trong đó có việc quy định về giá đất cụ thể trong toàn bộ quá trình thực hiện Luật.