Phát triển xanh

Lưu ý về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Lưu ý về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 28/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ yêu cầu cơ quan chức năng và UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung hồ sơ thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về lâm nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 8731/VPCP-CN ngày 27/12/2022 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ YangBay - Tà Gụ kết nối Quốc lộ 27C và Đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, về Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước về chủ trương đầu tư Dự án đường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung hồ sơ thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về lâm nghiệp, trình Chính phủ để trình Quốc hội vào kỳ họp sớm nhất.

Yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước có ý kiến đánh giá rõ ràng về các nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Ý kiến của bạn