Thị trường

Minh bạch các thông tin, chính sách phát triển nhà ở xã hội

Minh bạch các thông tin, chính sách phát triển nhà ở xã hội

Khải An Khải An - 07:00, 16/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện, thành phố và các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội công bố, công khai về mua, thuê mua, giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội đối với các dự án đã đủ điều kiện.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tuyên truyền, thông tin về chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Giang giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm việc với các doanh nghiệp (DN), chủ đầu tư dự án NƠXH để xây dựng tin, bài phát sóng vào các khung giờ hợp lý nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho DN, chủ đầu tư.

Đồng thời, tạo điều kiện người dân, đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tiếp cận các thông tin chính thống, minh bạch các thông tin, chính sách về thị trường và các dự án NƠXH đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, thông tin về chính sách về dự án NƠXH như: Công bố, công khai chính sách, giá bán, giá cho thuê đối với các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND huyện, thành phố và các DN, chủ đầu tư các dự án NƠXH để thống nhất, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các DN, chủ đầu tư quảng cáo về các thông tin, chính sách mua, thuê mua NƠXH theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Bắc Giang phối hợp với các DN, chủ đầu tư và tạo điều kiện, hỗ trợ để kịp thời tuyên truyền các thông tin, chính sách mua, thuê mua, giá bán đối với các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: Internet.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện, thành phố và các DN, chủ đầu tư các dự án NƠXH công bố, công khai về mua, thuê mua, giá bán, giá cho thuê NƠXH đối với các dự án đã đủ điều kiện.

Các DN, chủ đầu tư chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị liên quan đến mua, thuê mua các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nói chung và Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói riêng.

Do đó các cơ quan, đơn vị trên tập trung chỉ đạo tuyên truyền kịp thời. Các đơn vị tuyên truyền chủ động bảo đảm kinh phí, không thực hiện thu chi phí có liên quan của DN, chủ đầu tư cung cấp thông tin tuyên truyền.

Được biết, giai đoạn 2021 - 2025, tổng số dự án phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang dự kiến triển khai là 806 dự án. Diện tích sàn NƠXH dự kiến hoàn thành khoảng 7,6 triệu m².

Trong đó, phần diện tích sàn NƠXH để cho thuê dự kiến hoàn thành khoảng 1,52 triệu m² sàn; NƠXH cho các đối tượng khác khoảng 1,4 triệu m² sàn; nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng khoảng 142 nghìn m² sàn; nhà ở cho công nhân 6,2 triệu m² sàn.

Ý kiến của bạn