ISSN 2734-9888

Mô hình quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam

Mô hình quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam

THS.KTS Nguyễn Văn Phúc THS.KTS Nguyễn Văn Phúc - 07:00, 25/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhững Khu kinh tế cửa khẩu sẽ dần biến đổi các vùng kinh tế vốn dĩ là vùng sâu, vùng xa, vùng kém phát triển trở thành các trung tâm kinh tế quan trọng của các tỉnh biên giới đường bộ Việt Nam

Ý kiến của bạn