Khoa học công nghệ

Mosaic art in life and architecture

Mosaic art in life and architecture

14:02, 27/11/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTìm hiểu nghệ thuật Mosaic trong đời sống và kiến trúc có mục đích xác định và tổng hợp các giá trị của nghệ thuật này trong việc đóng góp hay vận dụng vào việc thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc. Các giá trị nghệ thuật này giúp đa dạng hơn kỹ thuật xây dựng và làm phong phú hơn cho sự sáng tạo nghệ thuật của người kiến trúc sư.

Từ khóa mosaic art
Ý kiến của bạn