Một số giải pháp đảm bảo an toàn cháy đối với công trình hiện hữu

13:50 16/06/2024
Khái niệm chung cư mini không được quy định trong các văn bản pháp luật cũng như văn bản kỹ thuật. Các công trình nhà ở được xây dựng trên đất ở khi lập hồ sơ thiết phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng.

Sau vụ cháy công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội), Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước đã rà soát đối với các công trình thuộc loại hình này. Trong đó, xác định được nhiều công trình được xây dựng chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, Cảnh sát PCCC TP.HCM, căn cứ tình hình thực tiễn biên soạn “Tài liệu tham khảo Hướng dẫn nâng cao an toàn cháy đối với công trình hiện hữu”.

Trong đó, nêu và hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật trên cơ sở các nguyên tắc an toàn cháy cơ bản để giải quyết bổ sung một số giải pháp nhằm đảm bảo hơn về an toàn cháy cho người và các công trình hiện hữu chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy như: Đường thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, báo cháy. Các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ hiện hữu, căn cứ tình hình thực tiễn có thể sử dụng tài liệu này để cải tạo, bổ sung các giải pháp kỹ thuật về an toàn cháy.

Tài liệu này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, đây chỉ là các giải pháp bổ sung nhằm khắc phục các điều kiện về an toàn cháy chưa tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, do vậy không thể đảm bảo an toàn cháy như các công trình xây mới, đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với  các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ có quy mô cao từ 7 tầng trở lên (hoặc có chiều cao PCCC từ 25 m trở lên) sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2022/BXD cùng Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Bộ Xây dựng và Bộ công an phối hợp biên soạn.

Với các công trình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ có quy mô dưới 7 tầng (hoặc có chiều cao PCCC dưới 25 m) - thuộc phạm vi điều chỉnh của TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế, do Bộ Xây dựng và Bộ công an phối hợp biên soạn. Hiện TCVN này đã trình Bộ KHCN thẩm định để ban hành.

Bình luận