Một trường hợp phân tích và chọn lựa giá trị khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi

Nội dung của bài báo là kết quả phân tích đánh giá khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi theo các kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường nhằm rút ra các nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp tính.

Bình luận