Multimedia

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Tổng cục Thống kê cho biết, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,1%); bình quân CPI tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước.