Năm 2024, Tạp chí Xây dựng tiếp tục được công nhận điểm 1,0

22:03 09/07/2024
Ngày 05/7/2024, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024. Theo đó, Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng), chỉ số ISSN 2734-9888, thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc tiếp tục duy trì điểm số 1,0.
Năm 2024, Tạp chí Xây dựng tiếp tục được công nhận điểm 1,0
Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên

Tạp chí Xây dựng (Journal of Construction), chỉ số ISSN 2734-9888 nằm trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024 của các Hội đồng Giáo sư ngành: Xây dựng - Kiến trúc; Giao thông vận tải; Cơ học; Hội đồng GS Liên ngành Cơ khí - Động lực.

Trong những năm gần đây, một trong những tiêu chí quan trọng của Tạp chí Xây dựng là các kết quả nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí được chuyển tải nhanh chóng, đầy đủ và chính xác tới bạn đọc, số lượng bạn đọc truy cập vào chuyên mục nghiên cứu khoa học trên Tạp chí điện tử Xây dựng ngày càng tăng. Qua đó làm tăng hiệu quả của hoạt động NCKH và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực xây dựng.

Kết quả hoạt động đăng tải nội dung các công trình nghiên cứu khoa học của Tạp chí Xây dựng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ học vấn, khả năng nghiên cứu và sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh. Đồng thời nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu của các Viện và công tác đào tạo của nhà trường.

Tạp chí Xây dựng (Journal of Construction), chỉ số ISSN 2734-9888 nằm trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024, là sự ghi nhận của các Hội đồng Giáo sư ngành với những nỗ lực phát triển của Tạp chí Xây dựng, cũng là động lực để Tạp chí tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng nội dung, ngày càng tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Bình luận