Tài chính- đầu tư

Năm 2024, TP.HCM phát hành trái phiếu hơn 5.000 tỷ đồng

Năm 2024, TP.HCM phát hành trái phiếu hơn 5.000 tỷ đồng

Ngô Bình - Văn Minh Ngô Bình - Văn Minh - 15:25, 09/12/2023

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM quyết nghị chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024, với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu là hơn 5.000 tỷ đồng.

Sáng 08/12, trong ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2024.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Việt Dũng.

Cụ thể, HĐND TP.HCM quyết nghị phê duyệt kế hoạch vay chính quyền địa phương năm 2024 của TP.HCM với tổng mức vay là hơn 9.749 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách hơn 8.998 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 750,9 tỷ đồng; vay từ nguồn vốn Chính phủ về cho vay lại hơn 4.749 tỷ đồng và vay trong nước hơn 5.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí năm 2024, HĐND quyết nghị phê duyệt kế hoạch trả nợ chính quyền địa phương năm 2024 của TP.HCM với tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của Thành phố năm 2024 hơn 1.969 tỷ đồng.

Về nguồn trả nợ gốc, lãi và phí được thực hiện: Nguồn trả lãi và phí hơn 1.218 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Thành phố. Nguồn trả nợ gốc 750,9 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay để trả nợ gốc.

HĐND TP.HCM cũng quyết nghị chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND TP.HCM xây dựng với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2024 hơn 5.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo sggp

Ý kiến của bạn