Đô thị xanh

Năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới đạt tiêu chí đô thị xanh

Năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới đạt tiêu chí đô thị xanh

PV PV - 13:42, 02/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo cam kết của Việt Nam tại COP26, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới (KĐTM) và 10% tổng số đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh, phát thải carbon thấp.

Bộ Xây dựng mới phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của Ngành, trong đó đặt nhiều mục tiêu phát triển rộng rãi vật liệu xanh, công trình xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

Kế hoạch này nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Theo đó, Bộ Xây dựng cam kết đến năm 2025, toàn Ngành sẽ hoàn thành xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận công trình xanh, công trình phát thải carbon thấp; khu đô thị xanh, khu đô thị phát thải khí carbon thấp.

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng cũng đề cao việc thúc đẩy sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, phát thải carbon thấp theo hướng: Đến năm 2030, dự kiến 25% các vật liệu xây dựng như xi măng, vật liệu ốp lát, kính xây dựng chủ yếu sản xuất trong nước được chứng nhận sản phẩm xanh.

Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu 100% các công trình xây dựng mới sẽ thực hiện kiểm kê khí nhà kính, áp dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; 100% đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển đô thị theo hướng xanh, phát thải carbon thấp.

Đến năm 2050, hoàn thành xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận công trình xanh, công trình phát thải carbon thấp; khu đô thị xanh, khu đô thị phát thải khí carbon thấp;

Và ít nhất 50% KĐTM và 10% tổng số đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh, phát thải carbon thấp.

Ý kiến của bạn