Thị trường

Nam Định phát triển thêm 11,4 nghìn căn NƠXH giai đoạn 2021 - 2025

Nam Định phát triển thêm 11,4 nghìn căn NƠXH giai đoạn 2021 - 2025

Thanh Trà Thanh Trà - 14:25, 27/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo kế hoạch nhà ở được phê duyệt, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu phát triển tăng thêm 571,2 nghìn m² sàn NƠXH, tương đương khoảng 11,4 nghìn căn nhà xây dựng mới.

Tỉnh Nam Định đã phê duyệt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, theo đó, địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 29,0 m² sàn/người. Trong đó, tại khu vực đô thị đạt 33,9 m² sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26,36 m² sàn/người. 

Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m² sàn/người; chất lượng nhà ở kiên cố đạt 99,9% (khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 99,9%). Mục tiêu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh Nam Định phấn đấu đạt khoảng 33,5 m² sàn/người, trong đó, khu vực đô thị đạt 37,7 m² sàn/người và khu vực nông thôn đạt 30,06 m² sàn/người.

Đồng thời, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m² sàn/người; chất lượng nhà ở kiên cố đạt 99,9% (khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 99,9%).

Về hoạch phát triển diện tích sàn theo từng loại hình nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nam Định dự kiến phát triển tăng thêm khoảng 60 nghìn m² sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, tương đương khoảng 300 căn nhà xây dựng mới. Đối với NƠXH, dự kiến phát triển tăng thêm khoảng 571,2 nghìn m² sàn NƠXH, tương đương khoảng 11,4 nghìn căn nhà xây dựng mới.

Ảnh minh họa: Internet.

Trong đó, NƠXH cho người thu nhập thấp tại đô thị phát triển tăng thêm khoảng 82,5 nghìn m² sàn NƠXH, tương đương khoảng 1,6 nghìn căn nhà xây dựng mới. Đối với NƠXH cho công nhân, phát triển tăng thêm khoảng 488,7 nghìn m² sàn, tương đương khoảng 9,7 nghìn căn nhà xây dựng mới.

Đối với nhà ở của người dân tự xây dựng, tỉnh Nam Định phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm 10 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 83,8 nghìn căn nhà.

Ở giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nam Định dự kiến phát triển tăng thêm được 1,5 triệu m² sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, tương đương khoảng 7,5 nghìn căn nhà xây dựng mới. Cùng đó, phát triển tăng thêm khoảng 322,9 nghìn m² sàn NƠXH, tương đương khoảng 6,4 nghìn căn nhà xây dựng mới.

Cụ thể, NƠXH cho người thu nhập thấp tại đô thị phát triển tăng thêm khoảng 11,2 nghìn m² sàn, tương đương khoảng 225 căn nhà xây dựng mới. 

Theo UBND tỉnh Nam Định, quỹ đất để thực hiện phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 916 ha; Giai đoạn 2026-2030 tỉnh Nam Định dành quỹ đất khoảng 954 ha để phát triển nhà ở. Đáng chú ý, nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 95 nghìn tỷ đồng và tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2026-2030 khoảng 133,9 nghìn tỷ đồng.

 

Ý kiến của bạn