ISSN 2734-9888

Nâng cao hiệu quả xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Nâng cao hiệu quả xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuản lý chất lượng công trình là nhiệm vụ của tất cả các đơn vị tham gia thực hiện công trình từ cấp quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, đơn vị thầu... mà hiện nay vai trò của Chủ đầu tư là rất quan trọng, đảm nhận vai trò chính trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Ý kiến của bạn