Nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng

08:20 13/06/2024
TS Dương Đức Tuấn cho rằng, chương trình bồi dưỡng không chỉ giúp học viên tổng hợp kiến thức đang bị tản mạn, mà còn là cơ hội để trao đổi trực tiếp các thông tin và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng… nhằm áp dụng vào quá trình quản lý được hiệu quả và thực hiện đúng mục tiêu.

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức chương trình bồi dưỡng “Kinh nghiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại” cho đội ngũ cán bộ cấp trưởng, phó phòng và cán bộ quy hoạch chức danh trên của các sở, ban, ngành trên địa bàn TP Hà Nội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị

Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phát biểu.

Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) cho biết, Hà Nội là thủ đô và là đô thị lớn của cả nước. Quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị của Hà Nội luôn dẫn đầu với xu hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Do đó, việc xây dựng và phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị của thành phố thực sự chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đúng pháp luật là vô cùng quan trọng và cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra của thành phố.

Chương trình bồi dưỡng này giúp các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị phục vụ cho công tác chuyên môn nhằm xây dựng một thủ đô xanh, thông minh, hiện đại.

Để đạt được mục tiêu của lớp bồi dưỡng, ông Trần Hữu Hà đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Đồng thời, cần vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực mình phụ trách.

Chất lượng nguồn nhân lực kiến tạo ra những giá trị

Với vai trò vừa là chuyên gia, tham gia giảng dạy trực tiếp trong khóa bồi dưỡng, đồng thời vừa là nhà quản lý, TS Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chia sẻ những nội dung định hướng cụ thể và chi tiết về quy hoạch phát triển của TP Hà Nội, cũng như về tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý.

TS Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

TS Dương Đức Tuấn cho rằng, mô hình đào tạo bồi dưỡng này rất quan trọng và cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung khóa bồi dưỡng này cũng nằm trong chương trình, kế hoạch chung của TP Hà Nội, triển khai dành cho khối cán bộ trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đô thị, gắn với những tiêu chí mới, chuẩn hóa về quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Cũng theo TS Dương Đức Tuấn, TP Hà Nội đang triển khai song song, đảm bảo đồng bộ “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050”; “Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065” và “Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội đến năm 2035” phù hợp với Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 22/01/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Do đó, TS Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thích ứng với xu hướng biến đổi khí hậu đã được Thành ủy Hà Nội đặt ra và xác định mục tiêu tổng quát: đến năm 2025 - phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; đến năm 2030 - trở thành thành phố “xanh  - thông minh - hiện đại”; đến năm 2045 - thành phố phát triển toàn diện, bền vững.

Trong công tác triển khai các quy hoạch chung Thủ đô, cũng như quy hoạch Thủ đô xuất hiện những khái niệm: văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, thông minh… đây không chỉ là những khái niệm và thuật ngữ đơn thuần mà chính là những tiêu chí để cho Thủ đô Hà Nội phát triển và hội nhập, vừa mang tính cạnh tranh và đạt được chất lượng về quản lý, cũng như chất lượng sống của người dân trong quá trình phát triển đô thị.

Quang cảnh Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng.

TS Dương Đức Tuấn mong muốn, thông qua chương trình bồi dưỡng, giúp học viên là các cán bộ quản lý trong các sở, ban, ngành có thể tổng hợp những kiến thức đang bị tản mạn, đồng thời là cơ hội để trao đổi trực tiếp các thông tin và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng,… nhằm củng cố thêm kiến thức, tiếp tục học tập, nghiên cứu, áp dụng vào quá trình quản lý được hiệu quả và thực hiện đúng mục tiêu.

Khóa học diễn ra trong 20 ngày, bao gồm 16 ngày học lý thuyết, 04 ngày đi nghiên cứu và học tập thực tế.

Tham gia giảng dạy cho khóa học là các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc của Bộ Xây dựng và Học viện AMC. Các giảng viên sẽ hướng dẫn và trao đổi với học viên các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu nằm trong 2 phần chính:

Phần 1: Nâng cao kiến thức về chủ trương, định hướng và cơ chế chính sách quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Phần 2: Kỹ năng chuyên sâu và các bài học, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn xanh, thông minh hiện đại.

Bình luận