Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới

14:07 07/10/2022
Sáng 7/10, tại Hải Phòng, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề: “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới".

Tham gia Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt 3 nội dung chính: Khái niệm về văn hóa; Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý; Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Trong đó nêu rõ:  Văn hóa chính trị là tri thức, năng lực sáng tạo trong hoạt động chính trị  để thực hiện lợi ích chính trị cơ bản của giai cấp hay của xã hội phù hợp với sự phát triển lịch sử. Được phản ánh trong hệ ý thức chính trị, trong các hình thức, các kiểu tổ chức hoạt động chính trị, trong các thiết chế chính trị và trong các giá trị vật chất cũng như tinh thần do chính trị sáng tạo ra. Từ đó, thể hiện được trình độ và hiệu quả của hoạt động chính trị, trình độ và hiệu quả đó phải mang tính tích cực đối với sự phát triển và tiến bộ xã hội.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh một trong những điều cốt yếu trong văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý là phải làm thế nào tập hợp, tác động quần chúng nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia vào quá trình chính trị, xã hội. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý phải gương mẫu cho quần chúng. Không nêu gương, chính bản thân cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý đã tự mình không còn chân chính, cách mạng.

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, việc thực hiện quy định nêu gương phải kết hợp giữa “xây và chống”; động viên, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện và nêu gương phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên.

Để thực thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng đưa ra một số giải pháp như cụ thể hóa nội dung nêu gương của từng chức danh, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, gắn với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của năm 2022 trên nguyên tắc đảm bảo thiết thực, hiệu quả; mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, mỗi đảng viên không ngừng tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện đạo đức để nâng cao văn hóa chính trị của bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bình luận