Thị trường

Ngăn chặn gian lận trong khai thác khoáng sản qua công tác rà soát kê khai thuế

Ngăn chặn gian lận trong khai thác khoáng sản qua công tác rà soát kê khai thuế

Thu Thảo Thu Thảo - 13:16, 19/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTổng cục Thuế vừa đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan TN&MT rà soát thông tin kê khai thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trong năm của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế, cơ quan TN&MT để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên tại địa phương đã được quy định rõ tại khoản 6, Điều 5, Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Theo đó, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê khai của người nộp thuế về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác kê khai trong năm theo từng mỏ khi kết thúc năm tài chính do cơ quan thuế chuyển đến, cơ quan TN&MT có trách nhiệm đối chiếu với sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan mình (cũng như thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị trong trường hợp có chênh lệch) để chuyển thông tin cho cơ quan Thuế để xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin chi tiết về khối lượng đất đá bóc, đất đá thải và khối lượng khoáng sản nguyên khai thực tế khai thác kê khai trong năm theo từng Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn do cơ quan Thuế chuyển đến, Sở TN&MT có trách nhiệm đối chiếu số lượng đất đá bóc, đất đá thải và khối lượng khoáng sản nguyên khai thực tế khai thác theo từng Giấy phép do người nộp phí kê khai với dữ liệu đã có tại cơ quan mình (cũng như thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị trong trường hợp có chênh lệch) để chuyển thông tin cho Cơ quan Thuế để xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Để đảm bảo việc quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản được chính xác, kịp thời, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế chuyển thông tin kê khai thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trong năm của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, các cục thuế phải chủ động yêu cầu, đôn đốc cơ quan TN&MT trên địa bàn cung cấp thông tin về sản lượng tài nguyên, khối lượng đất đá bóc, đất đá thải và khối lượng khoáng sản nguyên khai thực tế khai thác của người nộp thuế, từ đó, tổng hợp xử lý về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật thuế có liên quan.

Được biết, hoạt động khai thác khoáng sản luôn là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều rủi ro. Công tác quản lý tài nguyên nói chung, quản lý thu ngân sách nói riêng đối với hoạt động khoáng sản còn rất nhiều bất cập.

Cách thức trốn thuế của các đối tượng rất phức tạp và tinh vi, với nhiều hình thức khác nhau như: khai báo sản lượng thấp hơn thực tế; khai báo chất lượng thấp hơn thực tế; không khai báo đầy đủ các kim loại quý hiếm thu hồi được; thiết lập giá bán thấp; kê khai khống các chi phí…

Trước những hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhiều địa phương đã có biện pháp đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc cấp phép cũng như hoạt động khai thác mỏ khoáng sản và thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế và giám sát sản lượng khoáng sản thực tế đã khai thác.

Hiện Tổng cục Thuế đang tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng "Bản đồ số về mỏ khoáng sản" nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực này.

Ý kiến của bạn