ngân sách quốc hội 

  • Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

    Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

    Các đại biểu Quốc hội nhận định, có nhiều tồn tại, hạn chế dẫn đến các dự án đầu tư công chậm tiến độ, từ đó đặt ra vấn đề cần triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực cho đầu tư công, tại phiên giải trình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công do Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội tổ chức chiều 27/4.