Thị trường

Ngành bất động sản dẫn đầu về phát hành trái phiếu

Ngành bất động sản dẫn đầu về phát hành trái phiếu

Mai Nguyên Mai Nguyên - 13:55, 26/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBất động sản và chứng khoán hiện là 02 ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá trị lần lượt đạt 1.691 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, chiếm 46,7% và 27,6% tổng giá trị phát hành.

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu, tính đến ngày công bố thông tin 31/01/2023 thì các đợt phát hành được công bố trong tháng 01/2023 hầu hết đều được phát hành vào tháng 12/2022.

Cụ thể, tính đến ngày công bố thông tin 28/02/2023, có 01 đợt phát hành riêng lẻ và 02 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, có 02 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm cho kỳ đầu và thả nổi vào những kỳ sau.

Bảng tổng hợp số liệu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
(theo số liệu thống kê của SSC và HNX tính đến ngày 28/3/2023).

Tính đến ngày công bố thông tin 28/3/2023, có 02 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng phát hành giá trị là 1.490,8 tỷ đồng và 10 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 2.130 tỷ đồng.

Theo đó, bất động sản và chứng khoán hiện là 02 ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá trị lần lượt đạt 1.691 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, chiếm 46,7% và 27,6% tổng giá trị phát hành. Đáng chú ý, trong nhóm ngành bất động sản có 02 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 7 năm.

Như vậy, có thể thấy những tín hiệu tích cực từ việc ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (DN) và chỉ đạo các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn trong huy động vốn của các DN trên thị trường chứng khoán, trái phiếu DN.

Tuy nhiên, việc huy động vốn của các DN thông qua thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu vẫn còn khó khăn, theo đó, Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ và Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Chứng khoán, trong đó có nội dung quy định về chào bán trái phiếu riêng lẻ ra công chúng.

Ý kiến của bạn