Ngành xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trong quý I

14:53 22/04/2021
Ngày 22/4, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành quý I; triển khai thực hiện công tác tháng 5 và quý II/2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trong Ngành.

Quang cảnh Hội nghị giao ban.

Theo Báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chủ yếu trong quý I/ 2021, ngành Xây dựng triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn, thách thức do hậu quả của dịch Covid-19. Trong nước tình hình kinh tế vĩ mô duy trì ổn định và tiếp tục đà tăng trưởng của quý IV/2020, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát ở một số tỉnh, thành phố vào thời điểm trước và sau tết Nguyên đán. Trước những thuận lợi và khó khăn mới, ngay từ đầu năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức của cả nước và ngành Xây dựng, quán triệt quan điểm chỉ đạo, phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề năm 2021 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; đồng thời xác định rõ năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển đất nước 10 năm 2021-2030  Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn Ngành đã tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch của Bộ đã ban hành để triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác điều hành, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động để triển khai với 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 74 nhiệm vụ cụ thể, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, tiến độ, thời gian hoàn thành.

Nhìn chung, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã được thực hiện nghiêm túc, cơ bản kịp thời, không bị quá hạn, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao tại các đơn vị đã nhanh hơn, chất lượng văn bản tốt hơn; sự gắn kết và chủ động phối hợp giữa các đơn vị chức năng được tăng cường và có chất lượng hơn. Tính đến ngày 15/4/2021, các nhiệm vụ giao trong năm 2020: 163 nhiệm vụ; trong đó nhiệm vụ đã hoàn thành: 134/163 (82%); Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện: 29/163 (18%); Các nhiệm vụ giao năm 2021: 20 nhiệm vụ,  trong đó nhiệm vụ hoàn thành: 5/20 (25%); nhiệm vụ đang triển khai thực hiện: 15/20, không có nhiệm vụ nào quá hạn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trong quý I, Bộ đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng và đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 Nghị định, 2 Quyết định, 1 Chỉ thị. Đang tiếp tục hoàn thiện 5 đề án, chiến lược đã trình Thủ tướng Chính phủ...

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đồ án; tổ chức thẩm định theo chức năng nhiệm vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ và đồ án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai các Chương trình phát triển nhà ở Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Các dự án phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo mới. Đến hết tháng 2/2021, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 19.340/21.600 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt (đạt 89,6%), với tổng số vốn đã giải ngân là 664,1 tỷ đồng

Bộ Xây dựng đã đôn đốc các địa phương thực hiện việc công bố thông tin Quý I/2021 về nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý và sử dụng hệ thống thông in về nhà ở và thị trường bất động sản. Đặc biệt, khi có biến động mạnh về giá đối với bất động sản đất nền, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương...

Cũng trong quý I, Bộ Xây dựng đã hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là 37/82 dự án; hoàn thành thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là 11/25 công trình... Nghiên cứu và thực hiện tổ chức lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”....

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến ngày 10/3/2021, Bộ Xây dựng nhận được tổng số hồ sơ TTHC là: 3.655 hồ sơ TTHC, kết quả đã giải quyết 929 hồ sơ TTHC đúng hạn; đang giải quyết 2.230 hồ sơ TTHC...

Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai 3 đoàn thanh tra; ban hành 2 kết luận thanh tra; 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Kết luận thanh tra đã nêu ra một số vi phạm, thiếu sót và yêu cầu chấn chỉnh khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Kiến nghị, yêu cầu xử lý về kinh tế với tổng số tiền 2.758,7 triệu đồng.

Đối với, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và đổi mới đơn vị sự nghiệp, Bộ đang chỉ đạo Tổng công ty HUD và VICEM xây dựng Phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty HUD giai đoạn 2021-2025 phù hợp với yêu cầu thực tế và chiến lược phát triển của ngành Xây dựng. Các Tổng công ty còn lại (gồm: LILAMA, VIGLACERA) tiếp tục thực hiện thoái vốn theo lộ trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo báo cáo của 6 Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện như sau: Giá trị sản xuất kinh doanh: Công ty mẹ ước đạt 3.006 tỷ đồng, đạt 20,23% kế hoạch; toàn Tổng công ty ước đạt 12.583  tỷ đồng, đạt 19,75 %% kế hoạch. Doanh thu: Công ty mẹ ước đạt  2.731 tỷ đồng, đạt 20,24% kế hoạch; toàn Tổng công ty ước đạt 11.578 tỷ đồng, đạt 19,95% kế hoạch…

Các đơn vị sự nghiệp của Bộ đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời kiện toàn tổ chức, cán bộ, nhân lực phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ và nhiệm vụ của đơn vị trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế cho ngành và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2022. Theo đó, sau khi kiện toàn lãnh đạo Bộ, nhanh chóng rà soát quy chế làm việc của các đơn vị trong Bộ đảm bảo phù hợp và chặt chẽ. Thực hiện chương trình hoạt động của Bộ, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung các luật mới như Luật Đô thị, Luật cấp thoát nước; đổi mới phương pháp luận quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; xây dựng mới chiến lược phát triển nhà ở; rà soát điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, cùng sự cố gắng của cán bộ CNVC sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II.

Thu Thủy- Công Dũng

Từ khóa xây dựng
Bình luận