Ngành Xây dựng quyết tâm thực hiện tốt Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động

13:08 29/04/2022
Sáng 29/4 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022.

Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo và người lao động doanh nghiệp trên địa bàn…

An toàn lao động (ATLĐ) liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hoạt động xây dựng. Trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật, các quy định kỹ thuật về ATLĐ trong thi công xây dựng, tạo hành lang pháp lý, hành lang kỹ thuật cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng áp dụng và là công cụ hữu hiệu để thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Theo đó, tại các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn về xây dựng đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ATLĐ trong thi công xây dựng.

Các cơ quan chuyên môn về xây dựng ở Trung ương và địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền biến pháp luật đến các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề ATLĐ tăng cường, kiểm tra ATLĐ đồng thời với kiểm tra công tác nghiệm thu công trình …

Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đã quan tâm và thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật đối với công tác ATVSLĐ trên công trường, xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; Không ngừng đầu tư máy móc, thiết bị thi công hiện đại, áp dụng nhiều biện pháp, công nghệ xây dựng tiên tiến để thi công xây dựng công trình, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm nguy cơ xảy ra các sự cố mất ATLĐ.

Phát biểu tại Lễ phát động, thay mặt Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng ghi nhận và biểu dương các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực trong việc đảm bảo ATLĐ trong thi công xây dựng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động trong ngành Xây dựng.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh, kết quả, số lượng và tỷ lệ tại nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng đã giảm trong những năm gần đây. Công tác ATLĐ trên cả nước nói chung và ngành Xây dựng nói riêng đã được chú trọng và tăng cường, để phát huy kết quả đã đạt được.

Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2022 được phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” được phát động, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành hưởng ứng và quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động theo chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ.

“Vì sự an toàn của bản thân mỗi người lao động và sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, đề nghị các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, người lao động cần chủ động, tích cực hơn nữa việc thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật” – Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Tại Lễ phát động, ông Ngô Lâm, Phó Cục  trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã báo cáo những điểm nổi bật trong công tác ATLĐ của Bộ Xây dựng trong năm qua. Đồng thời nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 với mục tiêu rõ ràng, cụ thể.

Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến ATLĐ trong thi công xây dựng; Tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ pháp luật về quản lý ATLĐ đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, công tác quản lý của cơ quan QLNN ở Bộ, ngành, địa phương...

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh, trong những năm qua, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ATLĐ, đào tạo người lao động và phát động nhiều phong trào thi đua. Các cấp Công đoàn đã tham gia cùng chính quyền xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn, phối hợp với chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tiếp tục triển khai đến các cấp Công đoàn tích cực hoàn thiện nội quy, quy chế quản lý, quy trình an toàn trong thi công, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động, quyết tâm bảo vệ an toàn cho người lao động để phát triển doanh nghiệp.

Ông Trần Hồng Phúc – Tổng Giám đốc Công ty CP Phục Hưng Holdings phát biểu tại Lễ phát động.

Cũng tại buổi Lễ, ông Trần Hồng Phúc – Tổng Giám đốc Công ty CP Phục Hưng Holdings, đơn vị đăng cai tổ chức Lễ phát động cho biết, công tác ATVSLĐ luôn được Công ty quan tâm đặc biệt. Doanh nghiệp luôn chấp hành nghiêm túc Luật Xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản có liên quan đến công tác ATVSLĐ. Đồng thời, xây dựng, chuẩn hóa, ban hành Sổ tay An toàn được áp dụng cho toàn bộ hệ thống: làm cơ sở cho hướng dẫn quản lý, vận hành, các bộ phận và người lao động. Tổ chức thiết kế biện pháp thi công công ty luôn chú trọng đến các giải pháp an toàn.

Với khẩu hiệu ”Bộ phận An toàn độc lập với bộ phận sản xuất”, “Không an toàn - không thi công”, bộ phận An toàn của công ty thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người lao động đúng với quy định về công tác ATVSLĐ.

Kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn, kịp thời hướng dẫn để người lao động được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn và an toàn hơn hơn.

Ông Phạm Minh Hà – Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trao cờ lưu niệm cho Công ty CP Phục Hưng Holdings

“Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do các Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các Bộ, ban, ngành phát động. Công ty thường xuyên đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho các cán bộ an toàn chuyên trách, thực hiện duy trì các hoạt động huấn luyện an toàn đầu giờ cho toàn thể người lao động trên các công trường, đánh giá rủi ro, kiểm soát mối nguy cơ dẫn đến mất an toàn. Thực hiện tốt phong trào Thứ bảy Xanh tại các dự án” - Tổng Giám đốc Công ty CP Phục Hưng Holding nhấn mạnh và khẳng định: tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ.

Tập trung quyết liệt các giải pháp đảm bảo An toàn cho Người lao động tại nơi làm việc, phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị trong ngành xây dựng thực hiện tốt nhất công tác ATVSLĐ và bảo vệ môi trường, đưa hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ trở thành hoạt động thiết thực, hiệu quả.  

Bình luận