ngày lạnh thế giới

  • Hiểu đúng về lĩnh vực làm lạnh để bảo vệ Trái đất

    Hiểu đúng về lĩnh vực làm lạnh để bảo vệ Trái đất

    Ngày Lạnh Thế giới năm nay có chủ đề là #CoolingMatters (Tạm dịch là: Các vấn đề làm lạnh), nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng và lợi ích thiết yếu của ngành công nghiệp lạnh, điều hòa không khí và bơm nhiệt đối với cuộc sống và xã hội hiện đại.